วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการสร้างหอประชุมวันเสาร์ที่ 9  กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนวัดช่องเขามีการจัดงานประเพณี เพื่อระดมทุนก่อสร้างหอประชุมสำหรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ภายในงาน หรือผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน ธนาคารออมสิน สาขาจะนะ เลขทีบัญชี 0534-7085-4380 สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดช่องเขา โทร.074-300256 ,081-8964189

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
ทัีศนศึกษา : บึงฉวาก